Skip to main content

Arbetets Vänner i Vasa

Formansgatan 14, 65100 Vasa

 

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Vasa r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :
Sekreterare :
Ekonom :
Harry Stenkull
Gunilla Borgar
Karin Eklund
Harry Stenkull
050 559 7733
050 585 6725
050 3502 841
050 559 7733

 

Material till hemsidan: kontakta thomas.storgard(at)gmail.com

Föreningens aktiviteter

Verksamheten är arrangerad i kretsar enligt medlemmarnas intresse. Kontaktpersonerna för kretsarna är nämnda nedan.

Styrelsens möten Mötesdatum 2024
– Första måndagen i varje månad
– mötena börjar normalt kl. 17.30

Kören Måndag kl 18.30-20.30
Kontakt: Petter Eklund, tfn. 050 3642 090

Besök gärna vuxenkörens hemsida:
http://avivasa.sangochmusik.fi/om_oss/

På paus
Folkdans nybörjar (pardans)
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com
https://facebook.com/dansasomfolk/
Silverspännet är vilande
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com

AV-orkestern Varannan tisdag, jämna veckor kl 19.00-20.30
Kontakt via hemsidan nedan
http://av-orkestern.sangochmusik.fi/start/

Argentinsk tango
Nivå 1 torsdag kl. 17.30
Nivå 2 torsdag kl. 19.00

Övrigt Initiativ till nya kretsar är välkomna, kontakta styrelsen!
Normalt förekommer ingen verksamhet under sommarmånaderna förutom uppträdanden.

Vår verksamhet sker i föreningens egna lokal.

Formansgatan 14, 65100 Vasa

Back to top of page