Skip to main content

AV i Vasa

Formansgatan 14, 65100 Vasa

Lokalen uthyrs då ingen egen verksamhet förekommer

Uthyrningen sköts av
Sture Borgar
tfn 050-5534058,  epost: sture.borgar(at)gmail.com

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Vasa r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :
Sekreterare :
Ekonom :
 Harry Stenkull
Sture Borgar
Karin Eklund
Bruno Köhler
050 559 7733
050 553 4058
050 3502 841
0400 568 984

 

Material till hemsidan: kontakta magnus.sundfors(at)gmail.com

Föreningens aktiviteter

Verksamheten är arrangerad i kretsar enligt medlemmarnas intresse. Kontaktpersonerna för kretsarna är nämnda nedan.

Styrelsens möten Mötesdatum 2020
– Första måndagen i varje månad
– mötena börjar normalt kl. 17.30

Kören Måndag kl 18.30-20.30
Kontakt: Petter Eklund, tfn. 050 3642 090

Besök gärna vuxenkörens hemsida:
http://avivasa.sangochmusik.fi/om_oss/

Folkdans Torsdag (Pardans) kl 19.00-20.30
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com
https://facebook.com/dansasomfolk/
Silverspännet (kl. 18.00 – 19.00)
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com

Linedance Varannan tisdag, udda veckor kl 18.00-20.00
Kontakt: magnus.sundfors(at)gmail.com
https://linemasu.home.blog/

AV-orkestern Varannan tisdag, jämna veckor kl 19.00-20.30
Kontakt via hemsidan nedan
http://av-orkestern.sangochmusik.fi/start/

Övrigt Initiativ till nya kretsar är välkomna, kontakta styrelsen!
Normalt förekommer ingen verksamhet under sommarmånaderna förutom uppträdanden.

Vår verksamhet sker i föreningens egna lokal.

Lokalen uthyres också till utomstående när vi inte har egna aktiviteter.

Formansgatan 14, 65100 Vasa
Uthyrningen av lokalen sköts av
Uthyrningsansvarig : Sture Borgar 050-5534058
e-post: sture.borgar(at)gmail.com

Uthyrningspriser

Bröllop…………………… 300 €
Hel dag………………….. 200 €
½ dag…………………….. 150 €
Begravning……………. 70 €
Konsert………………….. 150 €
Konsert med flygel…. 190 €

Registrerad för 290 personer, bordsplatser för ca 180 pers.

Utrustning: kylskåp, diskmaskin, kaffekokare

Hyrestider: fredagar kl. 18.00 –

lördagar kl. 09.00 – 02.00

Back to top of page