Skip to main content

Arbetets Vänner i Vasa

Formansgatan 14, 65100 Vasa

 

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Vasa r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :
Sekreterare :
Ekonom :
Harry Stenkull
Gunilla Borgar
Karin Eklund
Harry Stenkull
050 559 7733
050 585 6725
050 3502 841
050 559 7733

 

Material till hemsidan: kontakta magnus.sundfors(at)gmail.com

Sker på Vasa AV 8.9 kl. 19.00

CARL MICHAL BELLMAN

En unik och enastående hyllad musikmonolog om den tid, den stad och de människor Carl Michael Bellman lät skildra, går på turné i Sverige och Finland.

Mer info: www.matteusblad.fi/bellman/

I sång och tal gestaltar skådespelaren Matteus Blad Bellmans dikter, sånger och monologer och de människor vi möter däri. Genom egna monologer knyter han också an till de människor och “Fredmans-gestalter” som finns bland oss här idag.

Carl Michael Bellman är uppbyggd kring ett sceniskt stads- och krogvirrvarr, med kontrastasterande tempo- och dynamikskiftningar, som tar sin utgångspunkt i Bellmans monologer och sånger, och knyter an till livets förgänglighet, motsättningen i alkoholens glädje och bedrövelse, samt människor och livsöden som är hämtade ur det nutida stockholmska kroglivet.

Föreningens aktiviteter

Verksamheten är arrangerad i kretsar enligt medlemmarnas intresse. Kontaktpersonerna för kretsarna är nämnda nedan.

Styrelsens möten Mötesdatum 2023
– Första måndagen i varje månad
– mötena börjar normalt kl. 17.30

Kören Måndag kl 18.30-20.30
Kontakt: Petter Eklund, tfn. 050 3642 090

Besök gärna vuxenkörens hemsida:
http://avivasa.sangochmusik.fi/om_oss/

På paus
Folkdans nybörjar (pardans)
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com
https://facebook.com/dansasomfolk/
Silverspännet är vilande
Kontakt: dansasomfolk(at)gmail.com

Linedance udda tisdag kl 18.00-20.00
Kontakt: magnus.sundfors(at)gmail.com
https://linemasu.home.blog/

AV-orkestern Varannan tisdag, jämna veckor kl 19.00-20.30
Kontakt via hemsidan nedan
http://av-orkestern.sangochmusik.fi/start/

Argentinsk tango
Nivå 1 onsdag kl. 17.30
Nivå 2 onsdag kl. 19.00

Övrigt Initiativ till nya kretsar är välkomna, kontakta styrelsen!
Normalt förekommer ingen verksamhet under sommarmånaderna förutom uppträdanden.

Vår verksamhet sker i föreningens egna lokal.

Formansgatan 14, 65100 Vasa

Back to top of page