Skip to main content

Arbetets Vänner i Åbo

Arbetets Vänner i Åbo r.f.

Föreningens verksamhet sker i huvudsak i Svenska Gårdensutrymmen. Aktiviteter inom föreningen utgörs av trivselkvällar, utflykter och olika former av konst, dans och sång. Om du är intresserad av föreningens verksamhet kontakta gruppernas kontaktpersoner. Se mera under ‘aktiviteter’.

Se Aktiviteter i Åbo för mera information angående aktuellt program.

Föreningen har både personmedlemmar och medlemsföreningar.

Kontaktuppgifter:

e-post: avabo-styrelse@outlook.com

Ordförande: Margita Myllyniemi 044 761 1346
Viceordförande: Sinikka Lindfors 040 594 5314
Sekreterare: Hanna Acke 040 647 1367
Kassör: Lea Kiiskinen 040 742 7530

Kort historik

Arbetets Vänner i Åbo grundades den 29 december 1893 då guvernörsämbetet i Åbo godkände föreningens stadgar. I januari år 1894 konstituerade sig styrelsen med John Hedberg som första ordförande.

Aktiviteter i Åbo

Konstklubben målar och ställer ut, bekantar sig med nya tekniker med hjälp av utomstående experter och besöker utställnigar. AV-takt dansar folkdans, AV-Assamblé dansar historiska baldanser, och projektgruppen Balláre dansar danser från medeltid och renässans. Musikgruppen spelar äldre och nyare folklig musik. Under trivselkvällarna som ordnas gemensamt för alla medlemmar, sjunger vi, spelar bingo, dricker kaffe med dopp och njuter av varierande program och varandras sällskap. Ibland sammankommer medlemmarna även till spontana kort-/sällskapsspelkvällar. Naturligtvis anordnar vi också julfest i slutet av höstterminen och i slutet av vårterminen har vi för sed att inta en gemensam lunch på någon trevlig restaurang.

Till alla dessa grupper välkomnas nya medlemmar!

Vår medlemsförening, Sällskapet Visans Vänner i Åbo r.f har sång som sin verksamhet.

Också till Visans Vänner välkomnas nya medlemmar.

 

Kontaktuppgifter till grupperna

Dansgrupperna: Margita Myllyniemi, tel. 044 761 1346, margita.myllyniemi@abo.fi

Konstgruppen: Sinikka Lindfors, 040 594 5314, lindfors.sinikka@gmail.com

Kontaktuppgifter till medlemsföreningarna

Sällskapet Visans Vänner i Åbo nås via Facebook och webbsida:

Visans Vänner i Åbo på Facebook

Visans Vänner i Åbo hemsida

 

Trivselkvällar

Söndagarnas trivselkvällar som ordnas en gång per månad utgör en fast stomme o föreningens verksamhet. De innehåller alltid kaffe och bulla, bingo, allsång och ofta förgylls de med uppträdande av föreningens egna medlemmar med sång, musik, reseberättelser m.m.
Några som kan nämnas är Sångens Vänner, Tom Gardberg, Inga-Lill Karlsson, Jan-Ola Sunabacka och Greta Stenberg.

Plock från trivselkvällarna och övrigt program under de senste åren

2022

Föreningens första distanstrivselkväll ordnades. För programmet stod ordförande Margita som framförde en fotoillustrerad reseberättelse från en resa till Mongoliet.

Islossningen i Aura å. – Stefan Norrgård berättade och visade bilder över islossningen i Aura å genom tiderna.

Finlandssvensk litteratur för barn och unga. Maria Lassén-Seger berättade om ungdomsbokskultur.

Självständighetsdagsdans. Dans med gäster från danslag i närområdet.

2021

Hösten 2021 – Traditionsenligt utfärd till Kuhankuono

2020

Hösten 2020 – Utfärd till Kuhankuono. Tur runt Savojärvi (c.6km), och korvgrillning

Trivselkväll 8.11.2020 – Vardagslivet på fronten. Ulf Sourander gästade oss och berättade om vardagslivet på fronten, soldaternas hemlängtan och händelser i Åbo.

2019

Hemslöjdslärarinnan och väverskan Hannele Köngäs berättade om sitt företag och arbetet med att förvandla ofärgat garn av fårull till vackert växtfärgat garn som hon väver till bl.a. sjalar.

2016

Folke Sjögren berättade om Verdandihuset. Huset som ursprungligen i huvudsak var ett bostadshus. Huset som så småningom blev ett hus med endast kontor och liknande lokaliteter, men inte bostäder. Huset där vår förening verkat i många år. Huset som nu igen blivit ett bostadshus.

2013

En mingelkväll hölls på våren med Magnus Londen en som gäst. Han berättade om det uppskattade radioprogrammet ”Eftersnack” samt om sin stora passion för gamla reseaffischer som marknadsförde Finland som turistland.

2012

Zinaida Lindén var inbjuden gäst på våren och fick inleda denna verksamhetsform. Kulturella skillnader mellan Japan, Ryssland och Finland belystes och diskuterades.

Den andra mingelkvällen hölls i oktober och Riku Eklunds rubrik var ”Var är jag hemma?”

2009

115 års Jubiléumsfest. Clary-Ann Still berättade om föreningens tidiga och omfattande barnträdgårdsverksamhet inom Åbo stad. Verksamheten som sedermera övertogs av staden.

Back to top of page