Skip to main content

Kulturföreningarna Arbetets Vänner består av sju självständiga föreningar och ett Centralförbund. Föreningarnas syfte är att sammanföra personer för meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska.

AV Föreningarna:
Arbetets Vänner Huvudföreningen rf i centrum av Helsingfors
Arbetets Vänner i Sörnäs r.f. i Munkshöjden i Helsingfors
Arbetets Vänner i Vasa r.f.
Arbetets Vänner i Åbo r.f.
Arbetets Vänner i Ekenäs r.f.
Arbetets Vänner  Korso r.f.
Arbetets Vänner i Lovisa r.f.

Arbetets Vänner centralförbund r.f.

Back to top of page