Skip to main content

Arbetets Vänners Centralförbund r.f.

Arbetets Vänners Centralförbund r.f. grundades den 13 april år 1952 och verkar som takorganisation för sina medlemsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors.

Till AV Centralförbundet hör i dag åtta separata föreningar med sammanlagt ca 1600 medlemmar.  AV-föreningarna som hör till förbundet är enskilda juridiska personer och föreningarna arrangerar självständigt sin verksamhet.  Gemensamt för alla AV-föreningar är att verksamheten försiggår på svenska.

Arbetets Vänners Centralförbund samlas till ett årsmöte och förbundets styrelse sammanträder 2-3 gånger årligen.  Centralförbundet utger årligen en medlemstidning AV Facklan.

Centralförbundet föregicks av en s.k. centralstyrelse, som tillsattes år 1921. Denna centralstyrelse blev aldrig registrerad i föreningsregistret, men man höll dock förhållandevis regelbundna årliga möten på vilka gemensamma frågor behandlades.

Redan före centralstyrelsens tillkomst höll AV-föreningarna gemensamma s.k. representantmöten. Det första hölls i Åbo år 1897, i samband med den tredje allmänna sångfesten arrangerad av Svenska Folkskolans vänner. I representantmötet i Åbo deltog 14 AV-föreningar. Som mest har det funnits 22 AV-föreningar, som dock inte alla tillhört någon takorganisation samtidigt.

Kontakt:
c/o Benita Udd
Tempelgatan 10 A 4
10300 KARIS
Telefon: 0405054649
e-post: benita.udd@gmail.com

Styrelsen
Ordförande Monika Weckström AV Huvudföreningen 0405185335 monika.weckstrom@gmail.com
Viceordf. Jaan Siitonen AV i Sörnäs 041-5305531 jaan.siitonen(at)bildningsforbundet.fi
Viceordf. Margita Myllyniemi AV i Åbo 0400-759509 margita(at)abo.fi
Sekreterare Benita Udd AV i Ekenäs 040-5054649 benita.udd(at)gmail.com
Ekonom Harriet Rydberg AV Huvdföreningen 050-5544565  harriet.rydberg(at)rydberg.fi

Medlemmar:

Thomas Storgård AV i Vasa
Harry Stenkull AV i Vasa
Staffan Lagström AV i Åbo
Åge Grahn AV i Sörnäs
Kurt Lindström AV i Korso
Marianne Lönnqvist AV i Borgå
Maj-Britt Lindgren AV i Borgå
Nils-Erik Frejborg AV i Lovisa
Kristina Frejborg AV i Lovisa
Kerstin Ehnholm AV Huvudföreningen
Rabbe Saxén AV Huvudföreningen
Barbro Eriksson AV Huvudföreningen
Kaj G Backas AV Huvudföreningen
Tom Schubert AV Huvudföreningen

Medlemstidningen “Facklan”

AV Facklan är Arbetets Vänners Centralförbunds medlemsblad som utkommer en gång i året. Tidningen trycks i svartvitt format och skickas till alla AV-föreningarnas medlemmar. På hemsidan publiceras AV Facklan i färg i pdf-format.

Annonspris:
1/1 sida 200 Euro
1/2 sida 150 Euro
1/4 sida 100 Euro
1/8 sida 80 Euro

Facklan 2020PDF file

 

Utgivare:
Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
c/o Benita Udd
Tempelgatan 10 A 4
10300 Karis
benita.udd@gmail.com
0405054649

Back to top of page