Skip to main content

Arbetets Vänner i Ekenäs r.f.

AV i Ekenäs r.f är en kulturförening som är grundad år 1896. Föreningen är öppen för alla intresserade.

Ordförande
Marika Kullberg
Centralgatan 95, bst 3
10300 KARIS
Tel. 040-750 5947
marika.kullberg@2me.fi

marika.kullberg@raseborg.fi

Vice ordförande
Hans Lindholm
Gebbelbyvägen 172
10300 KARIS
Tel: 050-525 8196
hans.olof.lindholm@gmail.com

Kassör
Kristian Gustafsson
Elin Kurcksgatan 10 bst 7
10300 KARIS
Tel. 0400-269 824
kristian@brev.fi

Sekreterare
Benita Udd
Tempelgatan 10 A 4
10300 KARIS
Tel. 040-505 4649
benita.udd@gmail.com

Historik

Arbetets Vänner i Ekenäs r.f. är grundad år 1896 och firade sitt 125-årsjubileum den 13 november 2021 i Ekenäs. I samband med jubiléet publicerades AV i Ekenäs 125-årshistorik 1896 – 2021 “Arbetets Vänner i Ekenäs 125 år av gemenskap”. Historiken är skriven av Svante Lindholm.

Körsång och…

På 90-talet höll sig AV med en aktiv kör.
Noga räknat var det med just körsång det började, då Ekenäs FBK: brandkårshus invigdes fyra år innan själva föreningen grundades.
Nittionio år senare, vid jubileumssångsfesten 1991 i Ekenäs, ställde föreningen igen en gång upp med en blandad kör. Och då staden 1996 fyllde 450 år medverkade AV-sångarna i en festgudstjänst i kyrkan, där en del av en femtio år tidigare skriven festkantat uppfördes.

…många startskott
Ser man till Ruth Enlunds 100-årshistorik, är det frapperande hur olika slag av verksamhet har fått sin början inom Arbetets Vänner – för att sedan småningom spjälkas ut och bli den bas kring vilken en ny, självständig förening byggs upp.
Enligt Enlund har EIF rötter i föreningen, idrottsföreningen fungerade till en början som en sektion knuten till AV.
Den stråkorkester som 1922 grundades inom föreningen, ombildades tretton år senare till Ekenäs orkesterförening.
En dramatisk sektion kom till i början av 30-talet. 1947 återupprättades Ramsholmens friluftsteater på föreningens initiativ. Åtta år senare övertogs ansvaret för anläggningen av nygrundade Ekenäs teaterförening.
I början av 70-talet bildade folkdanssektionen en egen förening, Ekenäs folkdansare.

Lucia och schottis
Samtidigt återupplivades luciatraditionen som föreningen, arrangör vid VN:s luciafest 1948, varit med om att introducera i bygden. Först 1991 tog Lions över.
Ända fram till 1994 spelade föreningen en aktiv roll i arrangemangen kring Västnylands schottis.
Plocken ur ett drygt sekel av verksamhet kunde vara åtskilligt flera.
Det är med andra ord en mångsysslande aktör inom i första hand kultursektorn.

Allsångsevenemang

Allsångsevenemanget har ordnats sedan 2010 med temasånger. Programledare har varit Lasse von Hertzen och Roland Näse var dirigent för projektkören. Sedan tog Teddy Granroth över programledar- och dirigentskapen med glans. Olika soloartister har uppträtt sedan 2013: Emilia Ekström år 2013, Anna Forsman år 2014, Annika Cleo år 2015, Ami Aspelund år 2016, och 2017, Sarah Nedergård år 2018, Sara Selenius år 2019, Susann Sonntag är 2022 och Rebecka Sretenovic år 2023. Allsångskvällen har avslutats med dans till Berndt Pihlströms orkester. Till allsågsevenemangen har en AV projektkör på ca 20 korister plockats ihop och dessa har uppträtt enligt tema med 3-4 sånger.

Back to top of page