Skip to main content

Kulturföreningarna Arbetets Vänner består av sju självständiga föreningar och ett Centralförbund. Föreningarnas syfte är att sammanföra personer för meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska.

Nedan presenteras verksamheter vid Arbetets Vänner Huvudföreningen (AVH), verksam på Annegatan 26 i centrum av Helsingfors, och Arbetets Vänner i Sörnäs (AVS), verksam på Björneborgsvägen 1 i Munkshöjden i Helsingfors.

De andra AV föreningarna hittar du i menyn till vänster.

Bli medlem så behöver du inte vara ensam!

Bridge Image

Bridge

För dig som vill spela bridge i gott sällskap. Vi spelar på måndag och torsdag kväll på Annegatan 26 (AVH) och på tisdag kväll på Björneborgsvägen 1 (AVS).

Dans Image

Dans

Flera olika dansformer för dig som vill röra dig till musik.

Föräldrafika Image

Föräldrafika

För dig som är mamma-, pappa- eller barnbarnsledig och vill träffa andra i samma situation över en kopp kaffe med tilltugg.

Capoeira Image

Capoeira

För barn som vill röra på sig och skapa musik.

Barnklubb Image

Barnklubb

För småbarnsfamiljer som vill träffa och umgås med andra småbarnsfamiljer.

Meditation Image

Meditation

För dig som vill förbättra ditt välmående.

Konstklubben Image

Konstklubben

För dig som vill besöka konstutställningar (AVS) eller/och måla själv (AVH).

Filmklubben Image

Filmklubben

För dig som vill se filmer och diskutera om dem i gott sällskap över en kopp kaffe med tilltugg.

Musiklek Image

Musiklek

I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder.

Asahi Image

Asahi

För dig som vill förbättra ditt fysiska välmående.

Seniorsoppa Image

Seniorsoppa

För dig som vill äta lunch i gott sällskap.

AV-Teatern Image

AV-Teatern

En proffsig amatörteater i centrum av Helsingfors som ställer upp en större produktion per år.

Bokklubben Image

Bokklubben

För dig som vill läsa och prata om böcker. Bokklubben på AV Huvudföreningen träffas en gång i månaden för att diskutera kring den senast lästa boken enligt en årlig boklista. Bokklubben på AV i Sörnäs träffas några gånger per år.

Musikklubben Altra Volta Image

Musikklubben Altra Volta

Musikklubben Altra Volta träffas på fredag kvällar för gemensamma musikstunder där det spelas olika instrument.

Körsång Image

Körsång

Vi har två aktiva körer: Walentinakören, en blandad kör som sjunger omväxlande, ganska ofta svängig repertoar och Vox Seniora, en damkör för de som har tid att träffas på dagen.

Sykretsen Image

Sykretsen

Sykretsen är en av de ursprungliga kretsarna som fanns med redan 1891. Sykretsen träffas i föreningshuset för trevlig samvaro och handarbete.

Sällskaps-kretsen Image

Sällskaps-kretsen

Till Sällskapskretsens verksamhet hör trevlig samvaro, spel, temakvällar och annat som medlemmarna önskar.

Umgänges-kretsen Image

Umgänges-kretsen

Umgänges ordnar i ungdomligt sinne diskussioner, föredrag, sällskapsspel med mera.

Sandels-sällskapet Image

Sandels-sällskapet

Sandelssällskapets verksamhet består i att ordna två sitsar per år. Vårsitsen med tema och höstsitsen som middag med renommerade festtalare med kulturell eller historisk anknytning.

Qigong Image

Qigong

Qigong är utmärkt för personer i alla åldrar som vill må bra, gruppen är öppen för föreningens medlemmar som gått en grundkurs.

Back to top of page