Skip to main content

Kulturföreningarna Arbetets Vänner består av sju självständiga föreningar och ett Centralförbund. Föreningarnas syfte är att sammanföra personer för meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska. Nedan presenteras verksamheter vid AV Huvudföreningens (AVH) verksam på Annegatan 26 och AV i Sörnäs (AVS) verksam på Björneborgsvägen 1. De andra AV föreningarna hittar du i menyn till vänster.

Bli medlem så behöver du inte vara ensam!

AV-teatern presenterar:
Vilse går någon alltid av Reko Lundán
Regi Tomi Korhonen.

Premiär 22.10, föreställningar oktober till december. Se AV-teaterns sida för mera information.

Bridge Image

Bridge

För dig som vill spela bridge i gott sällskap. Vi spelar på måndag och torsdag kväll på Annegatan 26 (AVH) och på tisdag kväll på Björneborgsvägen 1 (AVS).

Dans Image

Dans

Flera olika dansformer för dig som vill röra dig till musik.

Föräldrafika Image

Föräldrafika

För dig som är mamma-, pappa- eller barnbarnsledig och vill träffa andra i samma situation över en kopp kaffe med tilltugg.

Capoeira Image

Capoeira

För barn som vill röra på sig och skapa musik.

Barnklubb Image

Barnklubb

För småbarnsfamiljer som vill träffa och umgås med andra småbarnsfamiljer.

Meditation Image

Meditation

För dig som vill förbättra ditt välmående.

Konstklubben Image

Konstklubben

För dig som vill besöka konstutställningar (AVS) eller/och måla själv (AVH).

Diskussions-klubben Image

Diskussions-klubben

För dig som vill diskutera om allt mellan himmel och jord i gott sällskap över en kopp kaffe med tilltugg.

Finskaklubben Image

Finskaklubben

För helt svenskspråkiga barn som vill lära sig finska.

Asahi Image

Asahi

För dig som vill förbättra ditt fysiska välmående.

Seniorsoppa Image

Seniorsoppa

För dig som vill äta lunch i gott sällskap.

AV-Teatern Image

AV-Teatern

En proffsig amatörteater i centrum av Helsingfors som ställer upp en större produktion per år.

Bokklubben Image

Bokklubben

Bokklubben träffas en gång i månaden för att diskutera kring den senast lästa boken enligt en årlig boklista.

Musikklubben Image

Musikklubben

Musikklubben träffas på fredag kvällar för gemensamma musikstunder där det spelas olika instrument.

Körsång Image

Körsång

Vi har tre aktiva körer; Walentinakören som sjunger modernare sånger och vad vi får lust med, Vox Seniora en damkör för de som har tid att träffas på dagen och Sombra kören i samarbete med Helsingfors Sång- och Musikförbund.

Sykretsen Image

Sykretsen

Sykretsen är en av de ursprungliga kretsarna som fanns med redan 1891. Sykretsen träffas i föreningshuset för trevlig samvaro och handarbete.

Sällskaps-kretsen Image

Sällskaps-kretsen

Till Sällskapskretsens verksamhet hör trevlig samvaro, spel, temakvällar och annat som medlemmarna önskar.

Ungdoms-kretsen Image

Ungdoms-kretsen

Ungdomskretsen ordnar i ungdomligt sinne diskussioner, föredrag, sällskapsspel med mera.

Sandels-sällskapet Image

Sandels-sällskapet

Sandelssällskapets verksamhet består i att ordna två sitsar per år. Vårsitsen med tema och höstsitsen som middag med renommerade festtalare med kulturell eller historisk anknytning.

Qigong Image

Qigong

Qigong är utmärkt för personer i alla åldrar som vill må bra, gruppen är öppen för föreningens medlemmar som gått en grundkurs.

Föredrag Image

Föredrag

Huvudföreningen ordnar föredrag och annat program i samband med månadsmöten, årsfesten och medlemsfester samt Svenska dagen festen som är öppen för allmänheten.

Back to top of page