Klubblokalen


Klubblokalen på 3dje våningen är ett ljust L-format utrymme, där den bakre delen går att avskilja.

Till utrymmet hör kök, tambur och toaletter.