Festsalen


Föreningens festsal på 2:dra våningen utgör centrum i föreningshuset. Här samlas föreningens medlemmar till sina månadsmöten, årsmöten och de allmänna tillställningarna.

 


Festsalen

Festsalen rymmer ca 200 personer, men sittplatser för max ca 150 personer kan ordnas. I förgrunden finns en scen. Mera informaion om festsalens och scenens tekniska utrustning framkommer via länken "scenen och teknik".

 


Foajén

I samband med festsalens finns en foajé samt ett litet caféutrymme, som vid behov kan utvidgas med festsalens foajé.