Arbetets Vänner Huvudföreningen rf
Annegatan 26,
00100 Helsingfors


e-post: info@arbetetsvanner.fi


Verksamhetsledare
Niki Hamro
tfn. 0447664101

Kansliet öppet:
måndag-torsdag (20 h/v.)
fredagar stängt

Vaktmästare
Oskar Thesslund
tfn. 0447664102

Föreningshuset


Föreningens adress har sedan hösten 1896 varit Annegatan 26, då föreningen köpte gården, som omfattade ett stenhus i två våningar samt ett trähus. Trähuset var dock i dåligt skick och krävde ständiga reparationer och tanken på ett eget nybygge lades fram redan 1919. Det slutliga beslutet togs hösten 1927 då en byggnadskommitté bildades. I början av år 1928 undertecknades ett entreprenadkontrakt och byggnadsarbetena inleddes redan samma vår. 

Grundstenen murades den 13 maj 1928, då även ett metallskrin murades in i husgrunden. Skrinet innehöll de traditionella uppgifterna om de ledande personerna i riket: Att Lauri Kristian Relander var president, J E Sunila statsminister och Hjalmar Procopé utrikesminister. Vidare nämndes det att professor Ragnar Furuhjelm var ordförande i den svenska riksdagsgruppen, att Erik von Rettig var ordförande i Svenska folkpartiets centralstyrelse, samt teol. dr Max von Bonsdorff biskop i det svenska stiftet.

Taklagsöl firades den 28 juli och enligt byggnadskontraktet skulle affärslokalerna vara inflyttningsklara den 15 december och hela huset färdigt den 30 december. Tidsschemat höll även om inredningen krävde ytterligare tid. Den 13 januari 1929 hölls invigningsfesten med alla hedersledamöter, representanter för de övriga AV-föreningarna och för närstående föreningar samt alla som hade haft någonting med bygget att göra närvarande.

- - -

Idag utnyttjas det egna föreningshusets utrymmen flitigt av föreningens egna kretsar, men utrymmena hyrs även ut till andra organisationer då detta inte inverkar på föreningens egen verksamhet.

Förfrågningar om utrymmen riktas till verksamhetsledaren. För övriga frågor gällande fastigheten svarar föreningens disponent på 050-539 0963.