Ansvarig redaktör
Anna Kujala
e-post :
anna(at)tipos.fiAdressuppgifter:

Föreningens kansli
Annegatan 26,
00100 Helsingfors
e-post : info@arbetetsvanner.fi

Medlemstidningen


Aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf:s informationsblad för föreningens  medlemmar. Aveiten utkommer med 6 nummer per år och postas tillsvidare per post till alla Huvudföreningens medlemmar.


 

Utgivare:
Arbetets Vänner Huvudföreningen rf
Annegatan 26, 00100 Helsingfors
www.arbetetsvanner.fi/avh/
e-post : anna@tipos.fi och info@arbetetsvanner.fi


Tryckeri: Forsberg, Jakobstad
ISSN 0356-0384

 

Aveiten som pdf:

Aveiten 4 2019
Aveiten 3 2019
Aveiten 2 2019
Aveiten 1 2019

 

 

 

 

 

Aveiten 6 2018
Aveiten 5 2018
Aveiten 4 2018
Aveiten 3 2018
Aveiten 2 2018
Aveiten 1 2018

Aveiten 6 2017
Aveiten 5 2017
Aveiten 4 2017
Aveiten 3 2017
Aveiten 2 2017
Aveiten 1 2017

Aveiten 6 2016
Aveiten 5 2016
Aveiten 4 2016
Aveiten 3 2016
Aveiten 2 2016
Aveiten 1 2016