Föreningens ordinarie verksamhet 2016


Föreningens möten och sammanträden

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls den 1 mars.

 

Månadsmöte
Månadsmötena är föreningens högsta beslutande organ. Efter mötesförhandlingarna ordnas program. Månadsmöte ordnas mellan september och maj månad, i regel andra söndagen i månaden, med undantag för mars då årsmötet ersätter månadsmötet. Vid månadsmötet i december behandlas föreningens verksamhetsplan och budget. Månadsmöte inleds kl. 18:00 – undantag är december-månadsmötet som inleds kl. 17:00.

 

Program

Barnfest
På trettondagen den 6 januari ordnas en barnfest för medlemmarnas barn. Festen som första gången ordnades i slutet av 1800-talet inleds med besök av Finlands Lucia. Därefter följer kulturprogram, mete, ringdanser och besök av julgubben.

Dr Bunduls frågesport
Efter månadsmötet i januari arrangerar föregående års vinnare en frågesport kretsarna emellan som tävlar om dr Bunduls vandringspris.

Årsfest
Föreningens årsfest firas den andra söndagen i mars.

Kretsstyrelsesamkväm
Föreningen bjuder in kretsarnas styrelser till Kretsstyrelsesamkväm för att informera och diskutera aktuella ämnen och föreningens pågående utvecklingsarbete.

Minigolf turnering
Andra lördagen i maj arrangerar Ungdomskretsen en minigolfturnering kretsarna emellan.

Höstresa
Medlemmarnas höstresa går i år under sommaren till Lurens sommarteater. Resan arrangeras av resekommittén.

Promenadorientering
I oktober arrangerar orienteringskommittén en promenadorientering.

Föreningens 125-årsjubileum firas med en medlemsfest
16 oktober arrangerar föreningen en stor medlemsfest för alla sina medlemmar. Mera info finns i kalendern och på första sidan.

Svenska dagenfest
För att fira Svenska dagen den 6 november arrangeras en fest. I festprogrammet ingår bl.a. ett festtal samt de egna kretsarnas uppträdanden. Festen är öppen för allmänheten.