Walentinakören


Walentinakören grundades år 1971 av den färgstarka dirigenten Walentina Hietanen. Senare har Per Snickars, Marcus Boman, Johan Sundqvist och Teppo Salakka varit dirigenter. Sedan 2004 leds kören av Lauri Palin.

Walentinkören har en bred repertoar som omfattar allt från traditionell kammarkörmusik till underhållning och glada festvisor. Kören deltar aktivt i föreningens verksamhet samt i ett flertal evenemang inom den finlandssvenska musikvärlden. Körmedlemmar uppträder också med bl.a. visor till gitarr och barbershop.

Kören har utgivit tre skivor, sist år 1996 till 25-årsjubileet. Kören har ett trettiotal aktiva medlemmar och ett tiotal passiva medlemmar.

Dirigent Lauri Palin

Ordförande Pia Sundell

Övningar på tisdagar kl. 19-21:30 i Kretsarnassal ordnas i samarbete med SFV Bildning

Läs mera om Walentinakören på körens egna hemsidor

Musikklubben


Musikklubben är en av föreningens yngsta kretsar. Musikklubben bildades år 2006 och upptogs officiellt som krets inom AV Huvudföreningens verksamhet från och med år 2007.

Klubbens medlemmar samlas till musikalisk samvaro för att tillsammans traktera sina egna instrument i en inofficiell stämning kring en bred repertoar.

Kontaktperson Lars Silén

Övningar på fredagar kl. 19-22:00 i Klubblokalen.

Sångkören


Föreningens sångkör grundades samtidigt som föreningen och är därmed en av de äldsta finlandssvenska körerna.

Kontaktperson Ethel Blomander