Sykretsen


Sykretsen inledde sin verksamhet redan hösten 1891. Idag verkar sykretsen bland annat för pensionärshemmet på Brändö. Kretsen samlar också medel för andra välgörande ändamål.

Symöte tisdagar kl. 15-18:00 i Källarsalen.

Kontaktperson: Jeanne-Marie Johansson tfn. 050- 5704 184

Sandelssällskapet


Sandelssällskapets syfte är att främja mat- och dryckeskultur, etikett samt goda umgängesseder. Sällskapet förvaltar arvet efter Johan Ludvig Runebergs; Fänrik Ståls sägner jämte valbara delar ur Finlands historia med tyngdpunkt på det finska heroiska 1808-09 års kriget, frihetskriget samt vinter- och fortsättningskrigets historia.

Sandelssällskapets huvudverksamhet består i att ha återkommande gemensamma sitsar för alla sina medlemmar. För sitsarna tillreds mat av instekarna och eller medlemmarna. Dessa sammankomster tilldrar sig enligt beslut ett par gånger per år.  Vårterminens sits hålls innan utgången av april månad. Till sitsarna inbjuds renommerade festtalare samt eventuellt andra middagsgäster med kulturell eller historisk anknytning.

Kontaktperson: Dick Lundell, tfn. 09- 6927 662

Sällskapskretsen


Sällskapskretsen bildades år 1945 för föreningsmedlemmar som ville samlas till otvunget umgänge och fördriva tiden med bl.a. olika sällskapsspel. Till kretsens program i dag hör anordnande av olika temaaftnar, besök på konstutställningar och teater samt exkursioner och resor.

Möten varannan torsdag kl. 16-18:00 i Källarsalen.

Ordförande Jeanne-Marie Johansson tfn. 050- 5704 184 

Ungdomskretsen


Ungdomskretsen uppstod 1960 som en underavdelning till sällskapskretsen. År 1962 ombildades avdelningen till en självständig krets. Diskussioner, föredrag, sällskapsspel m.m. hör till kretsens ordinära program.

Möten tisdagar en gång i månaden.

Ordförande Maj-Britt Hedvall, tfn. 09- 798 092