Kretsverksamheten


En krets skall ha ett ideellt och allmännyttigt syfte och skall bedriva sin verksamhet på svenska. Kretsens medlemmar skall vara medlemmar i Arbetets Vänner Huvudföreningen rf En ny krets skall företrädesvis ha en naturlig koppling till verksamheten inom föreningen och gälla svenskspråkig kultur-, fritids- eller studieverksamhet.

En krets inom Arbetets Vänner Huvudföreningen rf får inte vara en del av en annan förening. En krets kan dock via föreningen höra till ett takförbund vars verksamhet gäller kretsens verksamhet.

Mera information om dessa kretsverksamheter nås via menyn till vänster eller så kan du kontakta antingen kretsens ordförande eller huvudföreningens verksamhetsledare.

Kretsarnas kursverksamhet ordnas i samarbete med SFV Bildning.