Konstklubbens alster

Klubben har den 1.1.2018 17 aktiva och fyra externa  medlemmar.  Exempel på varje  medlems alster finns nedan i bildgalleriet

Konstklubbens logo av Kristian Teir

 

"Min mormor" av Inge Martonen 2017

 

"Hus i Björneborg" av Kristian Teir 2009

 

"Studenter" av Ilse Berlin 2016

 

"Sent i September" av Elisabeth Feiring 2016

 

"Blå Quinna" av Ylva Freudenthal 2017

 

"" av Camilla Ramstedt

 

"Löken" av Sylva Kotilainen 2017

 

"Skärgårdslandskap" av Chris Vocke 2018

 

"Barnfesten" av C-J Fagerström 2016