Kurser våren 2018

Stina Berger-Eirola: januari – februari 2018. Tema: vått på vått, impressionism, expressionism

Tapio Tuominen: 5 – 6 maj 2018, intensivkurs. Tema: rum och volym, perspektiv och abstrahering av rum/nära-borta