Konstklubbens galleri är i Klubblokalen i föreningshusets tredje våning

Klubblokalen fungerar som klubbens fönster utåt, som galleri. Galleriet är öppet för alla intresserade. Medlemmarnas senaste alster är målade antingen under handledning av en professionell ledare eller på medlemmarnas eget intiativ och behandlar aktuella temata. Den senaste temautställningen tog upp medlemmarnas syn på Arbetets Vänners 125-åriga verksamhet.