Besök på utställningar

15.2.2018: Tavastehus Konstmuseum, Vexi Salmis samling av tyska expressionister

22.11.2017: HAM, Helsingfors. Eero Nelimarkkas portträtt

26.10.2017: Kumu kostmuseum, Tallinn. Specialustställning av tyska expressionister 

17.5.2017: Serlachius-museerna i Mänttä