Bridgeklubben


Bridgeklubben bildades 1946 och är en av föreningens största kretsar. Spelkvällar ordnas två gånger i veckan och till verksamheten hör även deltagande i och arrangemang av olika bridgetävlingar. Mera om bridge och bridgeklubbens verksamhet kan du läsa på klubbens egna hemsidor.

Spelkvällar måndagar och torsdagar kl. 18-22:00 i Kretsarnas sal.

Ordförande Tom Schubert tfn 040 527 8909.