Arbetets Vänner i Vasa r.f.

Formansgatan 14, 65100 Vasa

Lokalen uthyrs då ingen egen verksamhet förekommer

Uthyrningen sköts av
Sture Borgar
 

tfn 050-5534058,  epost: sture.borgar(at)gmail.com
 

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Vasa r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :
Sekreterare :
Ekonom :
 Harry Stenkull
 Sture Borgar
 Karin Eklund
 Bruno Köhler

050 559 7733
050 553 4058
050 3502 841
0400 568 984

 

                                    Material till hemsidan: kontakta magnus.sundfors(at)gmail.com

Aktuellt inom föreningen

Info till hemsidan kontakta magnus.sundfors(at)gmail.com

Julfest söndag 13 december INHIBERAD.

 

Höstmöte

30.11 kl. 18.00Läs mera »
Vasa Webbredaktör
17.11.2020 kl. 17:39

Kort historik om Arbetets Vänner i Vasa r.f.

Arbetets Vänner i Vasa grundades år 1896 med stadgar enligt Helsingfors och Åbo -föreningarnas modell. Föreningen började sin egentliga verksamhet i en sk "lämplig och tillräckligt stor lokal" som hyrdes vid Handelsesplanaden 4. År 1908 flyttade verksamheten till  Storalånggatan 30, en ny egen lokal i Bostadsandelslaget Egen Härdvid.

Det viktigaste ekonomiska beslutet fattades dock 1950, då man beslöt att köpa fastigheten, där man verkat sedan 1908. Efter många år av förhandlingar fick föreningen sitt tredje hem 1978 vid Formansgatan 14, där den ännu idag verkar.

Från början av sin verksamhet startade föreningen med ett samhälls- och kommunalpolitiskt program med bl.a. olika typer av kurser. Efteråt kan nu konstateras, att föreningen hade ett relativt stort politiskt inflytande i början av 1900-talet. Under årens lopp har verksamheten böljat ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Numera kan dock föreningen betecknas som en ren kulturförening med många olika verksamheter på sitt program.