Föreningens aktiviteter


Målet med AV i Sörnäs är enligt stadgarna att ”verka kulturellt höjande på sina medlemmar genom bildande samkväm, genom studie- och teatercirklar, sångkörer och liknande sammanslutningar samt genom att sammanföra enskilda medlemmar kring för dem gemensamma intressen”.

Aktiviteterna för medlemmarna bedrivs inom så kallade kretsar.

Länk till medlemsblankett hittar du här

Nedan finns kontaktuppgifter och tidtabell för kretsarna.

Capoeiragrupperna träffas på onsdagar med start 23.8 i Klubblokalen. 
Barngruppen för barn i lågstadieålder är klockan 17:00-18:00 och vuxengruppen 18:00-20.00. Capoeira är ett sociokulturellt uttryck som kommer från Brasilien. Den är en utmärkt aktivitet såväl för barn som för vuxna. Man sjunger, rör på sig, dansar och spelar instrument. Kontaktperson är Willy Aleksiunas, tfn 040 418 1170 eller e-post: capoeiraklubb@gmail.com

Meditationskretsen börjar i september och träffas på måndagar i AVsidan klockan 18.30-20:15. Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande. Kontaktperson är Tina Wigg, tfn 050 546 0595, tinawigg@gmail.com

Föräldrafika är öppet för mammor, pappor och barn som vill träffas och umgås under lediga former. Föräldrafika ordnas varannan måndag kl. 10.30–12.30. Start 11.9. Information om höstens program publiceras på FaceBook (https://www.facebook.com/foraldrafika/) . Kontaktperson är Muluken Cederborg, mulukencederborg@gmail.com, tfn 0505169242.

Rounddans / koreograferad dans är pardans där alla dansar varje dans efter en viss koreografi. Den inleds fredagen 8 september i AVsidan. Fortsättningskurs 1 för förra årets nybörjare och grundkursare är klockan 10:30 och fortsättningskurs 2 för längre hunna kl. 12.15. Kontaktperson är Christian.von.Alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649.

Konstklubben fortsätter med sin verksamhet och ett separat informationsbrev skickas till medlemmarna. Nya medlemmar är välkomna att ansluta sig till konstklubben. Kontaktperson är Heidi Hintze, tfn 050 523 1273, heidi.hintze@aol.com

Bridgekretsen spelar varje tisdag mellan 17:30 och 21:30 i klubblokalen med start 5 september. Kontaktperson är Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641.

Ashtanga-yoga med Monica Schwela som lärare sker som förut som en mixed grupp på onsdagar 18.10–19.40 i AVsidan . Första veckoträffen är undantagsvis måndagen 28.8 klockan 18.10. Deltagaravgiften är 100 euro/termin. Föreningens konto Aktia FI56405554-52322501. Skriv Yoga i meddelandefältet. Det ryms några nya medlemmar på golvet. Anmäl dig till rabbesandelin@gmail.com, eller dyk upp en onsdag efter 6.9 klockan 18 så skriver vi in dig i rullorna.
Kontaktperson är Rabbe Sandelin, rabbesandelin@gmail.com, tfn 0400-729129.

Samekretsen kommer att informera om sin verksamhet på FB-sidor under namnet Ry City-Sámit Rs ( https://www.facebook.com/citysamit/?fref=ts). Verksamhet börjar med en hemslöjdskurs 16-18 september. Kontaktperson är Petra Laiti, e-post: petra.laiti@gmail.com, tfn 050 461 6657.