Arbetets Vänner i Sörnäs r.f.
Björneborgsvägen 1,
00350 HelsingforsAV i Sörnäs finns också på Facebook

Arbetes Vänner i Sörnäs. Paus i verksamheten.

07.04.2020 kl. 22:20
Verksamheten inom Arbetets Vänner i Sörnäs håller paus från 16.3 till vårterminens slut. Styrelsen beslöt vid sitt möte 7.4 att förlänga verksamhetspausen som hade börjat 16.3.
ÅG