Arbetets Vänner i Sörnäs r.f.
Björneborgsvägen 1,
00350 HelsingforsAV i Sörnäs finns också på Facebook

AV i Sörnäs vårmöte

12.01.2020 kl. 15:04
Vårmöte 29.3.2020 klockan 17.i klubblokalen, Björneborgsvägen 1

På vårmöte granskas föregående års bokslut och verksamhet och tre styrelsemedlemmar kan bytas ut eller omväljas.

ÅG