Arbetets Vänner i Ekenäs r.f.

AV i Ekenäs r.f är en kulturförening som är grundad år 1896. Föreningen är öppen för alla intresserade.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Marika Kullberg
Centralgatan 95, bst 3
10300 KARIS
Tel. 040-750 5947
marika.kullberg@2me.fi

marika.kullberg@raseborg.fi

Vice ordförande
Hans Lindholm
Gebbelbyvägen 172
10300 KARIS
Tel: 050-525 8196
hans.olof.lindholm@gmail.com

Kassör
Kristian Gustafsson
Elin Kurcksgatan 10 bst 7
10300 KARIS
Tel. 0400-269 824
kristian@brev.fi

Sekreterare
Benita Udd
Tempelgatan 10 A 4
10300 KARIS
Tel. 040-505 4649 
benita.udd@gmail.com