Arbetets Vänner i Borgå r.f.

Introduktions text...

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Borgå r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :
Sekreterare :
Kassör :
Marianne Lönnqvist
Thorvald Mattson
Eva Törnroos
Olof Rask
040 7041 019
040 0607 765
040 5931 771
040 0680 941

Aktuellt inom föreningen

Kort historik om Arbetets Vänner i Borgå r.f.

Text...