Kulturföreningen Arbetets Vänner i Åbo r.f.
c/o Margita Myllyniemi Mariegatan 10 A 7,
20100 ÅBO


 

Arbetets Vänner i Åbo r.f.

Föreningens verksamhet sker i huvudsak på Svenska Gården och i Tyska Kapellförsamlingens utrymmen. Aktiviteter inom föreningen utgörs av Bridge, trivselkvällar, utflykter och olika former av dans och sång. Om du är intresserad av föreningens verksamhet kontakta gruppernas kontaktpersoner. Se mera under 'aktiviteter'.

Under våren-sommaren 2019 gjordes bl.a. dagsutflykter till Kuhankuono och Farmors Café på Högsåra. Se Aktiviteter i Åbo för mera information.

Föreningen har både personmedlemmar och medlemsföreningar.

 

.

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Åbo r.f. tfn.
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Kassör:
 Margita Myllyniemi
 Staffan Lagström
 Sophie Rönkönharju
 Tuula Penttilä

044 7611 346
040 7682 107
040 8326 673
050 3722 418

Aktuellt inom föreningen

Kort historik över Arbetets Vänner i Åbo r.f.

Arbetets Vänner i Åbo grundades den 29 december 1893 då guvernörsämbetet i Åbo godkände föreningens stadgar. I januari år 1894 konstituerade sig styrelsen med John Hedberg som första ordförande.