Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
 


Ansvarig redaktör
Anna Kujala
Palstojentie 10
05840 HYVINGE
040 5205436
anna(at)tipos.fi

 

Medlemstidningen "Facklan"


 

AV Facklan är Arbetets Vänners Centralförbunds medlemsblad som utkommer en gång i året. Tidningen trycks i svartvitt format och skickas till alla AV-föreningarnas medlemmar. På hemsidan publiceras AV Facklan i färg i pdf-format.

 

Annonspris: 

1/1 sida
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

200 Euro
150 Euro
 100 Euro
  80 Euro

 

Facklan 2018

Facklan 2017

Facklan 2016

 

Utgivare:
Arbetets Vänners Centralförbund r.f.

c/o Benita Udd                                                                                                                                         

Tempelgatan 10 A 4                                                                                                                                           

10300 Karis                                                                                                                             

benita.udd@gmail.com                                                                                                                         

0405054649