Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
Annegatan 26,
00100 Helsingfors


Ansvarig redaktör
Anna Kujala
Palstojentie 10
05840 HYVINGE
040 5205436
anna(at)tipos.fi

 

Medlemstidningen "Facklan"


 

AV Facklan är Arbetets Vänners Centralförbunds medlemsblad som utkommer en gång i året. Tidningen trycks i svartvitt format och skickas till alla AV-föreningarnas medlemmar. På hemsidan publiceras AV Facklan i färg i pdf-format.

 

Annonspris: 

1/1 sida
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

200 Euro
150 Euro
 100 Euro
  80 Euro

 

Facklan 2018

Facklan 2017

Facklan 2016

 

Utgivare:
Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
Annegatan 26, 00100 Helsingfors
www.arbetetsvanner.fi/avc/
e-post :