Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
Annegatan 26,
00100 Helsingfors


Medlemsföreningar
AV Huvudföreningen
AV i Sörnäs
AV i Tölö
AV i Vasa
AV i Åbo
AV i Borgå
AV i Ekenäs
AV i Korso
AV i Lovisa
 

 

Centralförbundets organisation


Arbetets Vänners Centralförbund r.f. leds av en styrelse, bestående av 21 ledamöter. Varje medlemsförening representeras av en eller flera ledamöter.

Hedersmedlemmar

 
Anita Andersson AV Huvudföreningen  
Inga Rosenberg AV i Vasa  
     

Styrelsen 2018

Presidium

 

Ordförande

Rune Öhman

AV Huvudföreningen

Viceordförande Jaan Siitonen AV i Sörnäs
Viceordförande Margita Myllyniemi AV i Åbo
Sekreterare Benita Udd AV i Ekenäs
Ekonom Harriet Rydberg AV Huvudföreningen