Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
 


Medlemsföreningar
AV Huvudföreningen
AV i Sörnäs
AV i Vasa
AV i Åbo
AV i Borgå
AV i Ekenäs
AV i Korso
AV i Lovisa
 

 

Centralförbundets organisation


Arbetets Vänners Centralförbund r.f. leds av en styrelse, bestående av 21 ledamöter. Varje medlemsförening representeras av en eller flera ledamöter.

Hedersmedlemmar

 
Anita Andersson AV Huvudföreningen  
Rune Öhman AV Huvudföreningen  
     

Styrelsen 2019

Presidium

 

Ordförande

Monika Weckström

AV Huvudföreningen

Viceordförande Jaan Siitonen AV i Sörnäs
Viceordförande Margita Myllyniemi AV i Åbo
Sekreterare Benita Udd AV i Ekenäs
Ekonom Harriet Rydberg AV Huvudföreningen