Arbetets Vänners Centralförbund r.f.


Medlemsföreningar
AV Huvudföreningen
AV i Sörnäs
AV i Vasa
AV i Åbo
AV i Borgå
AV i Ekenäs
AV i Korso
AV i Lovisa
 

 

Arbetets Vänners Centralförbund r.f.


 

Arbetets Vänners Centralförbund r.f.

c/o Benita Udd

Tempelgatan 10 A 4

10300 KARIS

Telefon: 0405054649

e-post: benita.udd@gmail.com
 

 

 

Styrelsen 2019

 
    Förening Tfn                        
Ordförande Monika Weckström AV Huvudföreningen 0405185335     
    monika.weckstrom@gmail.com    
         
Viceordf. Jaan Siitonen AV i Sörnäs 041-5305531  
    jaan.siitonen(at)    
    bildningsforbundet.fi    
Viceordf. Margita Myllyniemi AV i Åbo 0400-759509  
    margita(at)abo.fi    
         
Sekreterare Benita Udd AV i Ekenäs 040-5054649  
    benita.udd(at)gmail.com    
         
Ekonom Harriet Rydberg AV Huvdföreningen 050-5544565  
    harriet.rydberg(at)rydberg.fi    
         
Medlemmar Thomas Storgård AV i Vasa    
  Harry Stenkull AV i Vasa    
  Staffan Lagström AV i Åbo    
  Åge Grahn AV i Sörnäs    
  Kurt Lindström AV i Korso    
  Marianne Lönnqvist AV i Borgå    
  Maj-Britt Lindgren AV i Borgå    
  Nils-Erik Frejborg AV i Lovisa    
  Kristina Frejborg AV i Lovisa    
  Peter Oljemark AV Huvudföreningen    
  Rabbe Saxén AV Huvudföreningen    
  Barbro Eriksson AV Huvudföreningen    
  Kaj G Backas AV Huvudföreningen    
  Sebastian Gripenberg AV Huvudföreningen