Arbetets Vänners Centralförbund r.f.
 


Medlemsföreningar
AV Huvudföreningen
AV i Sörnäs
AV i Vasa
AV i Åbo
AV i Borgå
AV i Ekenäs
AV i Korso
AV i Lovisa
 

 

Arbetets Vänners Centralförbund r.f.


Arbetets Vänners Centralförbund r.f. grundades den 13 april år 1952 och verkar som takorganisation för sina medlemsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors.

Till AV Centralförbundet hör i dag nio separata föreningar med sammanlagt ca 1600 medlemmar.  AV-föreningarna som hör till förbundet är enskilda juridiska personer och föreningarna arrangerar självständigt sin verksamhet.  Gemensamt för alla AV-föreningar är att verksamheten försiggår på svenska.

Arbetets Vänners Centralförbund samlas till ett årsmöte och förbundets styrelse sammanträder 2-3 gånger årligen.  Centralförbundet utger årligen en medlemstidning AV Facklan.

Centralförbundet föregicks av en s.k. centralstyrelse, som tillsattes år 1921. Denna centralstyrelse blev aldrig registrerad i föreningsregistret, men man höll dock förhållandevis regelbundna årliga möten på vilka gemensamma frågor behandlades.

Redan före centralstyrelsens tillkomst höll AV-föreningarna gemensamma s.k. representantmöten. Det första hölls i Åbo år 1897, i samband med den tredje allmänna sångfesten arrangerad av Svenska Folkskolans vänner. I representantmötet i Åbo deltog 14 AV-föreningar. Som mest har det funnits 22 AV-föreningar, som dock inte alla tillhört någon takorganisation samtidigt.

- Denna gula ruta syns endast för dig -

Användningen av "Aktuellt" -kalendern nedan

För att göra sidan mera aktuell och underlätta informationsflödet både inom, mellan och utom AV-föreningarna är det bra att använda kalendern ( enklaste sättet att hålla föreningen "upp-to-date").

Vid inlägg av ny artikel, kom ihåg att artikeln syns på flera ställen! 

Alla AV -föreningars kalenderinlägg ("Aktuellt inom...") syns också dessutom på startsidan under rubriken "Aktuellt inom Arbetets Vänner i Finland". Därför skall rubriken alltid vara samma så att man vet vem artikeln gäller.

Håll rubriken alltid samma - AV Centralförbundet

Användningen av kalendern är mycket simpel och påminner om ett normalt enkelt textbehandlinsprogram, dock med två automatiska funtkioner som bör användas. De automatiska funktionerna gäller publiceringen, när artikel skall börja och när den skall upphöra att synnas på hemsidan. Även "publicera" ( Ja ) skall vara vald, för att artikeln skall publiceras automatiskt.

Håll ingressen kort - endast vad artikeln gäller, I textfältet kan du sedan vara en riktig Runeberg...

Mera information se: "HelpDesk"

DBe, HelpDesk