AVH Kalendern

01.03
Årsmöte Föreningens årsmöte.
09.05
Minigolfturnering Årets minigolfturnering hålls 9.5 klockan 10:15 på Edesvikens bana.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Årsmöte

01 Mars 2020 kl. 18.00–19.30
Föreningens årsmöte.

Plats
Festsalen
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Arrangör
AV Huvudföreningen