AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

08 December 2019 kl. 17.00–18.30
 

Plats
Festsalen
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Arrangör
AV Huvudföreningen