AVH Kalendern

Inga händelser på kommande

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

08 December 2019 kl. 17.00–18.30
Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 samt fastställer medlemsavgiftens storlek för 2020 och beslut om att befullmäktiga styrelsen att inteckna och pantsätta fastigheten Annegatan 26 efter mötet sedvanligt julprogram

Plats
Festsalen
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Arrangör
AV Huvudföreningen