AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

08 September 2019 kl. 18.00–18.01
 

Plats
Festsalen
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Arrangör
AV Huvudföreningen