AVH Kalendern

26.01
AV-teatern premiär AV-teaterns föreställning Kaos i kulissen har premiär 26.1. För mera information se www.avteatern.fi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

06 November 2018, 17:00 - 17:45
Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.

Arrangör
AV Huvudföreningen