AVH Kalendern

09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

06 November 2018, 17:00 - 17:45
Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.

Arrangör
AV Huvudföreningen