AVH Kalendern

08.09
Månadsmöte Månadsmötet i september med program av Harriet Rydberg som berättar om arv och gåvor.
13.10
Månadsmöte Efter månadsmötet förevisar teater Rampfeber pjäsen Gräsänklingen.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

06 November 2018 kl. 17.00–17.45
Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.

Arrangör
AV Huvudföreningen