AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

06 November 2018 kl. 17.00–17.45
Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.

Arrangör
AV Huvudföreningen