AVH Kalendern

09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

13 Oktober 2018, 15:00 - 15:50
De som deltar endast i månadsmötet är efter programmet välkomna att delta i cocktailtillställningen före höstfesten. Observera att deltagande i själva festen kräver skilld anmälning och att festen kostar 30 € medan föredrag och cocktailtillställnignen är gratis.

Arrangör
AV Huvudföreningen