AVH Kalendern

26.01
AV-teatern premiär AV-teaterns föreställning Kaos i kulissen har premiär 26.1. För mera information se www.avteatern.fi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

13 Oktober 2018, 15:00 - 15:50
De som deltar endast i månadsmötet är efter programmet välkomna att delta i cocktailtillställningen före höstfesten. Observera att deltagande i själva festen kräver skilld anmälning och att festen kostar 30 € medan föredrag och cocktailtillställnignen är gratis.

Arrangör
AV Huvudföreningen