AVH Kalendern

Inga händelser på kommande

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

09 September 2018, 18:00 - 19:00
SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas berättar om SOTE reformen. SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

Plats
Festsalen

Arrangör
AV Huvudföreningen