AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.
09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

09 September 2018, 18:00 - 19:00
SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas berättar om SOTE reformen. SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

Plats
Festsalen
Arrangör
AV Huvudföreningen