AVH Kalendern

09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Årsmöte

01 Mars 2018, 18:00 - 20:00
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt inval av hedersmedlemmar.

Plats
Festsalen
Arrangör
AV Huvudföreningen