AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.
09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Månadsmöte

14 Januari 2018, 18:00 - 20:00
Arbetets Vänner Huvudföreningens månadsmöte i januari. Programmet är Dr Bunduls frågesport mellan kretsarna

Plats
Festsalen
Annegatan 26
Arrangör
AV Huvudföreningen