AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 samt fastställer medlemsavgiftens storlek för 2020 och beslut om att befullmäktiga styrelsen att inteckna och pantsätta fastigheten Annegatan 26 efter mötet sedvanligt julprogram
12.01
Månadsmöte Månadsmöte och doktor Bunduls frågesport kretsarna emellan.
09.02
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18. Efter mötet program med Walentinakören.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AVH: Barnfest

02.12.2019 kl. 09:01
Föreningens traditionella barnfest på trettondagen 6.1.2020.
Föreningens traditionella barnfest på trettondagen.

Program:
14:00 Finlands Lucia
Robin hund
Paus med kaffe och saft samt mete för barnen

Julgubbens besök (för snälla barn)

Biljetter; vuxna 10 €, barn 7 € (mete ingår)

Intresserade ombeds kontakta verksamhetsledaren per e-post; info@arbetetsvanner.fi, biljetter kan också bokas vid föreningens månadsmöte 8.12. Betalning med bankkort vid månadsmötet eller vid barnfesten (kom i god tid).

NHa, Verksamhetsledare