AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Julfest sö 8.12.2019 kl 15.

30.10.2019 kl. 19:04
Traditionell julfest på AV
- Fd Folkdansarna sköter serveringen
- Sekr sköter dekoreringen
- Program: Kören, orkestern, lucia
Vasa Webbredaktör