AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 samt fastställer medlemsavgiftens storlek för 2020 och beslut om att befullmäktiga styrelsen att inteckna och pantsätta fastigheten Annegatan 26 efter mötet sedvanligt julprogram
12.01
Månadsmöte Månadsmöte och doktor Bunduls frågesport kretsarna emellan.
09.02
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18. Efter mötet program med Walentinakören.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Julfest sö 8.12.2019 kl 15.

30.10.2019 kl. 19:04
Traditionell julfest på AV
- Fd Folkdansarna sköter serveringen
- Sekr sköter dekoreringen
- Program: Kören, orkestern, lucia
Vasa Webbredaktör