AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Skattekväll on 4.12.2019 kl. 18

08.11.2019 kl. 18:59
Placerarens skatteplanering (på finska)

Sijoittajan verotus

Uusi osakesäästötili

Muutokset säästö- ja sijoitusvakuutusten verotukseen

Osakkeiden luovutusvoitot ja tappiot

Föreläsare Johnny Örnberg

Frågor kan ställas på svenska

Anmälan via veronmaksajat.fi

Vasa Webbredaktör