AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Höstmöte må 18.11.2019 kl 19

30.10.2019 kl. 18:56
Välkommen på höstmöte
Kören har några höstvisor på repertoaren utöver de som sjungs på oktoberfesten.
Bruno Köhler har erbjudit sig att berätta om Våra förändrade matvanor från 1950-talet fram till nu.
Thomas