AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs - Jubileumsmingel

01.10.2019 kl. 15:18
AV i Sörnäs 125-års mingel 18.11

Arebetes Vänner i Sörnäs fyller 125 år och det firas med mingel i klubblokan och AVsidan måndagen 18.11.2019 mellan 17 och 20.

Förenigens medlemmar och andra inbjudna får skild inbjudan per post.

ÅG