AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 samt fastställer medlemsavgiftens storlek för 2020 och beslut om att befullmäktiga styrelsen att inteckna och pantsätta fastigheten Annegatan 26 efter mötet sedvanligt julprogram
12.01
Månadsmöte Månadsmöte och doktor Bunduls frågesport kretsarna emellan.
09.02
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18. Efter mötet program med Walentinakören.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs - Jubileumsmingel

01.10.2019 kl. 15:18
AV i Sörnäs 125-års mingel 18.11

Arebetes Vänner i Sörnäs fyller 125 år och det firas med mingel i klubblokan och AVsidan måndagen 18.11.2019 mellan 17 och 20.

Förenigens medlemmar och andra inbjudna får skild inbjudan per post.

ÅG