AVH Kalendern

11.10
Månadsmöte Föreningens månadsmöte som är öppet för alla medlemmar ordnas undantagsvist utan tillhörande program och kaffebjudning.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AVH: Qigong på Annegatan

01.10.2019 kl. 13:19
Från hösten 2019 träffas en Qogong grupp i föreningshuset på måndagarna. Läs mer om Qigong nedan. För att kunna delta måste du först delta i en grundkurs.

Ordet qigong är ett paraplybegrepp för ett stort antal självträningsmetoder som har sitt ursprung i Kina. Det finns ett stort utbud av qigongmetoder, som alla kan ge olika resultat. Genom att träna qigong kan vi reducera eller helt bli av med olika åkommor, såväl fysiska som mentala. Även helt friska, aktiva personer har stor nytta av qigong.

Zhineng Qigong är en naturlig, enkel och effektiv träningsmetod som kan hjälpa dig att förbättra din hälsa både fysiskt och mentalt. Träningen motverkar stress, ger ett inre lugn, en mjukare kropp, mer energi och bibehållen vitalitet högt upp i åren. Många har fått stora hälsoförbättringar genom denna träningsform. Metoden passar särskilt väl för moderna samhällen där tempot och stressnivån är hög. Det finns dokumenterade resultat i både Kina och väst av Zhineng Qigongs effekter.

Zhineng Qigong bygger, liksom alla qigongmetoder, i första hand på den österländska insikten om att människan kan lära sig att öka och hantera sin qi. Begreppet qi kan översättas med ”livskraft” eller ”vital energi”. Qigong är en självträningskonst för kropp, sinne och qi och ordet qigong betyder bokstavligen att träna eller hantera qi.

Begreppet qi används inte i den västerländska sjukvården, men en del av qigongens positiva effekter kan även förklaras och påvisas i skolmedicinska termer, t.ex. bättre blodcirkulation, ökad rörlighet, bättre kroppshållning och förbättrat immunförsvar.

Hur börja träna?

Det vanligaste sättet att börja träna qigong är genom att gå en grundkurs. Under en tolvtimmarskurs över ett veckosut lär man sig vår huvudövning Lyft Upp Qi. Efter det kan du komma med och veckoträna med oss. Nästa grundkurs i Helsingfors kommer att gå av stapeln den 14-15.3.2020. Mer information om kursen ges senare.

Gå gärna in på zhinengqigong organisationens hemsida www.zhinengqigong.eu och läs mer om vår träningsmetod och verksamhet.

Annica Söderström och Ursula Öhrman

soderstrom.annica@gmail.com   ursula.ohrman@gmail.com

European Zhineng Qigong
kontaktpersoner i Helsingfors
NHa, Verksamhetsledare