AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Åbo: Konstens natt 15.8.2019.

13.08.2019 kl. 18:43

Kom och bonga oss! Vi sprider information om föreningen och verksamheten.

Åbo Webbredaktör