AVH Kalendern

13.10
Månadsmöte Månadsmöte hålls lördagen 13.10 klockan 15 och programmet, ett föredrag av arkitekt Tuula Pöyhiä, inleder även Höstfesten "Taklagsmjölk".
06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålls enligt tradition före svenska dagen festen.
09.12
Månadsmöte Under månadsmötet i december behandlas föreningens budget och verksamhetsplan. Därefter traditionellt julprogram i Walentinakörens regi.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Stipendier ur Kulturfonden

26.08.2018 kl. 10:00
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr lediganslår stipendier ur dess Kulturfond.

År 2018 stöder fonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 95 000 euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Information om fonden och ansökningsförfarandet finns på www.understodsstiftelsen.fi. Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst senast 24.9.2018 behandlas. Stipendierna delas ut i december 2018.

Yl, Redaktör