AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs senaste medlemsbrev

01.10.2019 kl. 15:00
Här hittar du det senaste medlemsbrevet

Senaste medlemsbrev hittar du här!

 

ÅG