AVH Kalendern

08.04
Månadsmöte i april Föreningens månadsmöte i april. Program: Markus Rantala besöker föreningen.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV Sörnäs Vårmöte 25.3.2018 kl 17

19.11.2017 kl. 19:12
Stadgeenligt vårmöte på Klubblokalen
Mer information kommer senare. Boka datum redan nu!
AV-Sörnäs, GHW