AVH Kalendern

06.11
Månadsmöte Månadsmötet i november hålles 6.11 klockan 17 i Festsalen. Efter mötet uppträder Walentinakören. Ingen svenska dagen fest arrangeras i år.
08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs Höstmöte 17.11.2019 kl 17

01.10.2019 kl. 15:33
Stadgeenligt höstmöte i Klubblokalen.Budget och verksamhetsplan för 2020 behandlas.
Mer information kommer senare. Boka datum redan nu!
ÅG