AVH Kalendern

Inga händelser på kommande

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs vårmöte

12.01.2020 kl. 15:04
Vårmöte 29.3.2020 klockan 17.är inhiberat. Hålls senare.

På vårmöte granskas föregående års bokslut och verksamhet och tre styrelsemedlemmar kan bytas ut eller omväljas.

Både vårmöte och höstmötet hålls 22.11.2020.

ÅG